Toukolan Teräs ry:n tukirahaston säännöt

 1. Rahaston perustaja ja ylläpitäjä

Toukolan Teräs ry, Y-tunnus: 1464090-6.
Rekisteröity osoite: Limingantie 74, 00560 Helsinki.

 1. Rahaston nimi ja kotipaikka

Toukolan Teräs ry:n tukirahasto. Kotipaikka Helsinki.

 1. Rahaston perustaminen

Rahasto on perustettu Toukolan Teräs ry:n hallituksen kokouksessa 25.10.2022.

 1. Rahaston tarkoitus ja sen toteuttaminen

Rahaston tarkoituksena on tukea vähävaraisista perheistä tulevien henkilöiden liikuntaharrastusta ja kilpailutoimintaa Toukolan Teräs ry:ssä. Tavoitteena on turvata liikuntaharrastuksen aloittaminen tai jatkuminen erityisesti niissä perheissä, joilla on taloudellisen tilanteen vuoksi vaikeuksia selvitä harrastuksen kustannuksista.

Rahaston varoista voidaan hakemuksesta jakaa avustuksia, joilla katetaan harrastamisen kustannuksia. Rahaston varoista jaettavia avustuksia myönnetään ainoastaan seuran jäsenille tai jäseniksi aikoville henkilöille. Toukolan Teräs ry:n hallitus määrittelee avustusten jakoperusteet. Jakoperusteita voivat olla mm:

 • Perheen sosioekonominen tausta
 • Hakijan aktiivisuus ja sitoutuneisuus seuran toimintaan
 • Hakijan harrastuskustannusten suuruus
 1. Avustusten hakeminen ja myöntäminen

Avustusta haetaan joko erillisellä lomakkeella tai perustelut sisältävällä vapaamuotoisella hakemuksella, jonka käsittelee luottamuksellisesti yhdistyksen hallituksen nimittämä tukirahastotyöryhmä. Avustusten myöntämisestä päättää yhdistyksen hallitus.

Myönnettävät avustussummat riippuvat rahaston kulloisenkin varallisuustason sekä hakemusten määrästä. Avustusten suuruudet harkitaan aina tapauskohtaisesti. Etusijalla hakuprosessissa ovat ensikertalaiset hakijat. Tuen saamisessa ensisijalla ovat lapset ja nuoret.

Mikäli tukirahastoon saadaan lahjoituksia tai avustuksia, jotka on kohdennettu ainoastaan tietyn urheilulajin harrastustoimintaan, on niitä mahdollista jakaa ainoastaan kyseisen lajin harrastajille.

Rahastosta myönnettävät avustukset maksetaan lajijaoston tai joukkueen tilille käytettäväksi kyseisen harrastajan kuluihin. Tukea rahastosta voi hakea sekä pelaaja/perhe, että pelaajan puolesta joukkueenjohtaja tai lajijaoston puheenjohtaja.  Avustuksen myöntämisen päätöksenteossa yhdistyksen hallitus voi kuulla joukkueenjohtajaa, joukkueen taloudenhoitajaa tai viranomaista. Jos myönteisen tukipäätöksen saanut henkilö siirtyy toiseen urheiluseuraan, tukea ei siirretä hänen mukanaan.

 1. Rahaston hallinto, päätöksenteko ja valvonta

Tukirahastoa hoitaa ja hallinnoi tukirahastotyöryhmä, jossa toimivat yhdistyksen hallituksen valitsemat vastuuhenkilöt, joista vähintään yhden tulee kuulua yhdistyksen hallitukseen. Tukirahastonhoitajana toimii yhdistyksen taloudenhoitaja tai muu yhdistyksen hallituksen tehtävään nimittämä henkilö. Yhdistyksen hallitus vastaa rahaston hallinnoinnista, kirjanpidon oikeellisuudesta ja tekee lopulliset päätökset avustusten jakamisesta tukirahastotyöryhmän tai tukirahastonhoitajan esityksen pohjalta. Rahaston kirjanpitoa hoidetaan osana yhdistyksen kirjanpitoa, erillisenä kustannuspaikkanaan.

Yhdistyksen hallitus valvoo rahaston päätöksentekoa ja muuta toimintaa, rahaston kartuttamista sekä sen varojen käyttöä. Yhdistyksen hallitus on vastuussa siitä, että toiminta on rahaston sääntöjen mukaista.

 1. Rahaston sääntöjen muuttaminen

Tukirahaston sääntöjä voidaan muuttaa tai rahasto lakkauttaa. Kaikki esitettävät muutokset tukirahaston sääntöihin sekä esitys rahaston mahdollisesta lakkauttamisesta on tehtävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle. Päätökset tukirahaston sääntöjen muuttamisesta tai rahaston lakkauttamisesta tekee yhdistyksen hallitus. Mikäli rahasto lakkautetaan, käyttämättä jääneet varat ohjataan Toukolan Teräs ry:n junioritoimintaan tai muuhun vastaavanlaiseen rahastoon.

 1. Tukirahaston kartuttaminen

Rahaston kartuttamiseksi voidaan järjestää keräyksiä ja muuta varainhankintaa, sekä vastaanottaa avustuksia ja lahjoituksia sekä yksityishenkilöiltä että yhteisöiltä. Lisäksi voidaan järjestää tapahtumia, joiden yhteydessä kerätään varoja rahastolle.

Yhdistyksessä toimivat lajijaostot voivat tehdä tukirahaston kartuttamista koskevat yhteisöhaut itsenäisesti silloin kun on kyse ainoastaan kyseisen lajijaoston toiminnan piiriin kuuluvien urheilulajien harrastajille tarkoitetusta avustuksesta. Muussa tapauksessa tuenhakupäätöksen tekee yhdistyksen hallitus tukirahastotyöryhmän tai tukirahastonhoitajan esityksestä.

 1. Rahaston sääntöjen hyväksyminen

Nämä säännöt on hyväksytty Toukolan Teräs ry:n hallituksen kokouksessa 25.10.2022.