Toukolan Teräs on sateenvarjoseura, jonka alaisuudessa eri lajijaostot ohjaavat ja johtavat omaa toimintaansa. Painopiste on jaostojen ja niihin kuuluvien joukkueiden järjestämässä toiminnassa. Seura tekee yhteistyötä toiminta-alueensa muiden toimijoiden ja Helsingin kaupungin liikuntatoimen kanssa. Valtakunnallisten urheilujärjestöjen ja lajiliittojen jäsenenä seuralla on mahdollisuus vaikuttaa niiden toimintaan.

Hallitus

Hallituksen tehtävänä on hoitaa yhdistyslaissa ja yhdistyksen säännöissä määrätyt asiat ja jaostoille yhteiset asiat sekä edistää jaostojen ja joukkueiden toimintamahdollisuuksia. Hallitus vastaa seuran kirjanpidosta ja päätilin maksuliikkeestä sekä ohjeistaa ja valvoo jaostojen taloudenpidon.

Hallitukseen valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, joiden välisestä työnjaosta hallitus voi päättää.  Hallituksen jäsenten kesken jaetaan, jos hallitus ei muuta päätä, seuraavat tehtävät:

  • sihteerin tehtävät, kuten esimerkiksi kokouskutsut, esityslistat, pöytäkirjat ja päätöksistä tiedottaminen sekä arkistointi
  • tiedotus, kuten esimerkiksi yleinen tiedotus ja sen koordinointi sekä nettisivujen ylläpidon koordinointi
  • taloudenhoito, kuten avustushakemusten, seuran talousarvion ja tilinpäätöksen laadinta, sisäisen laskennan hoitaminen sekä maksuliikenteestä huolehtiminen siltä osin kuin ei kuulu jaostoille ja jaostojen tilien seuranta

Hallitus voi myös valita hallituksen ulkopuolisen henkilön hoitamaan em. mainittuja tehtäviä.

Jäsenrekisteri

Jokainen jaosto huolehtii rekisterin ylläpidosta toimintaansa osallistuvien henkilöiden osalta.

Tiedotus

Jäsentiedotus hoidetaan pääosin seuran nettisivuilla. Hallitus huolehtii siitä, että yhteystiedot ja linkit seuran nettisivuille ovat sidosryhmien käytössä. Sisäinen tiedotus, kokouskutsut tms. toimitetaan sähköpostitse niille täysi-ikäisille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa seuralle. Paperitiedotteita jaetaan eri tilaisuuksissa sekä lisätään alueen julkisille ilmoitustauluille kuten esimerkiksi Kääntöpaikan ja Kumpulan-Toukolan kylätilan ilmoitustauluille. Jaostot huolehtivat tiedottamisesta omasta toiminnastaan. Tavoitteena on, että jaostot voisivat huolehtia omista alasivuistaan seuran nettisivuilla. Näkyvyyttä pyritään lisäämään kaupunginosalehdissä ja -uutisissa.

Talous

Jäsenmaksut ja muut koko seuralle tulevat tulot käytetään yhteisiin menoihin. Annalan hoitokorvaus käytetään kentän hoitomenoihin sekä seuran yleismenoihin; kentän siivouksesta saatu korvaus kuitenkin talkoisiin osallistuneiden henkilöiden edustaman jaoston tai joukkueen toimintaan. Helsingin kaupungin liikuntaviraston vuosittain myöntämä toiminta-avustus käytetään valtaosin jaostojen junioritoimintaan. Jaostot päättävät osallistumismaksuista tarjoamiinsa liikuntamuotoihin. Talkootyön tuotot tuloutetaan niihin osallistuvien henkilöiden edustamille jaostoille ja joukkueille. Kioskitoiminnan tuotot käytetään järjestelyihin osallistuvien jaostojen/joukkueiden toimintaan.

Seuran järjestämät tapahtumat

Kaikille avointen liikuntatapahtumien järjestämisestä vastaa seura. Syystapahtuma – kolmiottelu – järjestetään syyskuun ensimmäisenä sunnuntaina. Maastojuoksukilpailut järjestetään Toukolan pururadalla toukokuun kolmantena sunnuntaina ja syyskuun viimeisen sunnuntaina.